صفحه اول

 

پژوهش‌گر رسانه‌های نوین
کارشناس‌ارشد مدیریت رسانه
وبلاگ‌نویس و روزنامه‌نگار سابق و ول‌گرد فعلی دنیای مجازی
FPGAقدیم‌ها مهندس برق و کدنویس
خیلی قبل‌ترم یک سمپادی
متولد اصفهان و حالا پای‌تخت‌نشین
متاهل و متعهد و داری یک پسر کوچولوی نازنازی

Sayyed Farshad Oreizy
BA > Electronic Engineering @IUT
MA > Media Management @IRIBU