صفحه اول

 

پژوهش‌گر رسانه‌های نوین
دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی
کارشناس‌ارشد مدیریت رسانه
FPGAقدیم‌ها مهندس برق و کدنویس
وبلاگ‌نویس و روزنامه‌نگار سابق
خیلی قبل‌تر یک سمپادی
متولد اصفهان و حالا پای‌تخت‌نشین

Sayyed Farshad Oreizy
BA > Electronic Engineering @IUT
MA > Media Management @IRIBU
Management of Technology PhD Student @srbiau